' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

Free OpenMentor

 Free OpenMentor

ஓபன் மென்டார் (https://www.openmentor.net) என்பது புரட்சிகரமான, செலவில்லாத, இணையவழிக் கல்வி முறை. எந்தப் பாடத்தையும், எந்த நேரத்திலும், உலகின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் எந்தச் செலவுமே இல்லாமல் கற்கலாம்.  அதே போல் கற்பிக்கலாம். 'யாவர்க்கும் இலவசக் கல்வி' என்பதே இந்த இயக்கத்தின் இலக்கு.

Computer Basics 11 videos
Databases 41 videos
Data Science ML AI 176 videos
Design 10 videos
Domains CRM, eCommerce 23 videos
Engineering and Science 1 videos
Literature 37 videos
Other Tools 21 videos
Programming 115 videos
Project Management 8 videos
Report Writing 15 videos
Testing 87 videos
Testing Tools 182 videos
Web 13 videos

www.openmentor.net


கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...