' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

உளவியல்

உளவியல்

  Psychology in Tamil 

Dr V S Jithendra a Psychologist created Psychology in Tamil to take psychology to the general population (specifically people in tamil nadu). It is an effort to both spread awareness as well as create positive change in the society. We cover Psychology, Self Help, Self Development, Business Development Ideas and much more. Subscribe, Share and Stay Tuned. Thank you !

 https://www.psychologyintamil.com/

 https://www.youtube.com/c/PsychologyinTamil


கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...