' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

ஆலயங்கள் தேவையில்லை

வியாழன், செப்டம்பர் 07, 2023
   ஆ: ஆலயங்கள் தேவையில்லை ஆகமங்கள் தேவையில்லை தாயின் இதயம் போதும் மனிதா சஞ்சலம் ஏதுமில்லை ஆலயங்கள் தேவையில்லை ஆகமங்கள் தேவையில்லை தாயின் இதய...Read More

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...