' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

நல்லவன் கையில் நாணயம் இருந்தால்

ஞாயிறு, ஜூன் 13, 2021
  நல்லவன் கையில் நாணயம் இருந்தால் நாலு பேருக்கு சாதகம்                               (நல்லவன்) அது பொல்லாதவன் பையில் இருந்தால் எல்லா உயிர்க்...Read More

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...