' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

ஒரு கப்புச்சீனோ காதல் Oru Cappuccino Kadhal - Tamil Short Film with English Subtitle


A heartwarming romantic Comedy set in Sydney involving two middle class Sri Lankan Tamil families.

A Film by J JayamohanACTORS
Akilan- Janarthan Kumarakuruparan
Meera- Damayanthi Sritharan
Akilan’s Mum- Sharmini Storer
Meera’s Mum- Devayani Pasupati,
Vishva- Arun Suntharavadivel
Waiter- Siddarth Pasupati
Waitress- Luxsha Jayadevan
Supporting actors- Varunan Ravikumaran, Mithunan Jayamohan


Director of Photography
Saieesh Mohanadas

Editing
Harrish P.Rajeev - Dream Factory Productions

Music Director / Audio Post Productions
Mayu Ganeshan

Lighting Director
Janamahan Thevarajah

Production Manager
Shivayan Saravanapavananthan

Production Sound Mixer
Thilendran Rangasamy

Art Director
Shaminie Chandrahasan

Assistant Directors
Janamahan Thevarajah
Sivesh Jayamohan

Makeup
Abirami Thirunanthakumar

Lyrics
T Nanthivarman
J Jayamohan

Vocals
Kaavya Jaishankar
Gopi Iyar

Saxophone
Dillon Viranna

Piano/Flute (BGM)
Jathushan Jeyarasa

Flute
Venkatesh Sritharan

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...