' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

சொல்

ஞாயிறு, மார்ச் 26, 2023
   காதோடு சொல், காதோடு சொல் யார் என்று சொல், யார் என்று சொல் பேரழகனா சொல், கோடர் முகனா சொல் மாவீரனா சொல், வாய் ஜாலனா சொல்   ஓடாதே சொல்லடி, ஓ...Read More

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...