' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

Learn English with Emma

Learn English with Emma

Hi, my name is Emma, and I'm going to teach you English! Learning a different language can be hard, but it can also be a fun and rewarding experience. I am TESOL-certified and have taught students from various backgrounds, ages, and levels. From immigrants to international students, private lessons to classrooms, my experiences have been varied and have allowed me to gain insight into the challenges that ESL students face. Teaching is one of those great professions that allow you to be forever learning. While I teach students both French and English, they teach me about their cultures, their lives, and other ways to see the world. It is a privilege to teach and I am thankful for all of my students over the years who have shared their stories, interests, and dreams with me.
 

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...