' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

CUP OF TEA

CUP OF TEAAWARD WINNING SHORT FILM 

By: Jitendra Rai

 

 

 பெண் உறுப்பு

 
 
 Director - @arun_mijo 
Cinematography - @Suryagandhi_sg 
Artist - @pooja_psh@withlovesubi@RAVIELUMALAI8
 

 

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...