' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

பொங்கும் இராகங்கள் 2024 பொண் ஜேர்மனி

 

 
தமிழர் கலாச்சாரங்களின் ஒன்றியம்
 
பெருமையுடன் வழங்கும்
பொங்கும் இராகங்கள் 2024
 
 நம் தாய் மண்ணின் 
வீணை இசை கலைமணி வாகீசன் சிவநாதன் 
குழுவினருடன் பிரமாண்ட இசை விழா
 

நடைபெறும் இடம்:
Schmittstraße 17, 
53123 Bonn 
Germany
 
 காலம்: 20.01.2024
நேரம்: மாலை 16:00 மணிக்கு
 
தொடர்புகளுக்கு:
சிவாஜி: +49 152 29271837
ராசகிளி: +49 178 5152898
 
 

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...