' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

இணையவழி கம்பன் விழா 2022

 09.07.2022 - 10.07.2022இணைய இணைப்பு இதோ
 
இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - துவக்க விழா  Geplant für: 09.07.2022  06:30
 


இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - கவியரங்கம் Geplant für: 09.07.2022  08:00
இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - பட்டிமண்டபம்  Geplant für: 09.07.2022  11:30
 

இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - சிறப்புரை - கம்பன் ஆய்வாளர் திரு அ கி வரதராஜன் Geplant für: 09.07.2022  15:00


இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - மாணவர் அரங்கம்  Geplant für: 10.07.2022  05:30
 


இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - சொல் அரங்கம் Geplant für: 10.07.2022  07:30
 


இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - வழக்காடு மன்றம் Geplant für: 10.07.2022  11:30
 


இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - சிறப்புரை - கவிப்பெருஞ்சுடர் புலவர் திரு இராமமூர்த்தி Geplant für: 10.07.2022  13:00இணைய இணைப்பு இதோ👇
இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - துவக்க விழா
இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - கவியரங்கம்
இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - பட்டிமண்டபம்
இணையவழி கம்பன் விழா 2022 - சிறப்புரை - கம்பன் ஆய்வாளர் திரு அ கி வரதராஜன்
இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - மாணவர் அரங்கம்
இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - சொல் அரங்கம்
இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - வழக்காடு மன்றம்
இணைய வழிக் கம்பன் விழா 2022 - சிறப்புரை - கவிப்பெருஞ்சுடர் புலவர் திரு இராமமூர்த்தி


கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...