' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

8th Jaffna International Cinema Festival 30.12.2022 - 08.01.2023

 

8th Jaffna International Cinema Festival
Calling for applications
- Debut Film Competition (first features only)
- International Short Film Competition (max duration 20 minutes)
- National Short Films for Ceylon Theatres Award
Apply now!
Download application from www.jaffnaicf.lk
Application should reach the secretariat before 25 November 2022.

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...