' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

KANAK FILM FESTIVAL

 

◆ Only Indian projects are accepted

◆◆ Free Submission ◆◆

Duration of the Project
Film / Documentary - 1 mins - 40 mins
Music Video - 8 mins
Earlybird Deadline Submission
( 31st Dec , 2022 ) 
Late Deadline Submission 
( 15th Jan , 2023 ) 
Extended Deadline Submission 
( 30th Jan , 2023 )

A online film festival
All the films will get memento & certificate
There will be many awards in various categories

◆◆Courier Charges Applicable◆◆

Whatsapp - 7980299167
Email id - kanakfilmfestival@gmail.com
 

 

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...