' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

கட்சி சேர‌ பாடல்

 

 


 

எண்ணமே ஏன் உன்னால
உள்ள புகுந்தது தன்னால
கன்னமே என் கண்ணால
வேந்து செவந்தது புண்ணாக

ஏதோ நானும் உளற
கொஞ்சம் காதல் வளர
உள்ள வெட்கம் வளர
அவ வந்தா தேடியே

தன்ன நேரம் நிக்குது
மோகம் சொக்குது
வார்த்தை திக்குதம்மா
நெஞ்சில் பூட்டி வெச்சத
வந்து ஒடைச்சிட்டம்மா

கட்சி சேர நிக்குது
கண் அழைக்குது
பொன் அடைந்திட வா
அன்பு தேங்கி நிக்குது
வந்து எடுத்துக்கோமா

யாரும் பார்த்து நின்னு பேசவில்ல
காத்து நின்னு கொடுத்ததில்ல
நீயும் வந்து பார்த்ததால
பனியும் பத்திக்கிச்சே

கண் மறச்சு போற புள்ள
முன் அழைச்சதும் யாருமில்ல
உன் மனசில்தான் விழுந்தேன்
நானும் தங்கிடவே

ஹெய் எண்ணமே ஏன் உன்னால
உள்ள புகுந்தது தன்னால
கண்ணமே என் கண்ணால
வேந்து செவந்து புண்ணாக

ஏதோ நானும் உளற
கொஞ்சம் காதல் வளர
உள்ள வெட்கம் வளர
அவ வந்தா தேடியே

தன்ன நேரம் நிக்குது
மோகம் சொக்குது
வார்த்தை திக்குதம்மா
நெஞ்சில் பூட்டி வெச்சத
வந்து ஒடைச்சிட்டம்மா

கட்சி சேர நிக்குது
கண் அழைக்குது
பொன் அடைந்திட வா
அன்பு தேங்கி நிக்குது
வந்து எடுத்துக்கோமா


Song Credits:

Song Name : Katchi Sera
Composed & Performed by Sai Abhyankkar
Music Produced by Sai Abhyankkar
Lyrics by Adesh Krishna
Additional Vocals by Sai Smriti
Music Programmed & Arranged by Sai Abhyankkar
Keys, Synths, Vocoder, Bass by Sai Abhyankkar
Electric Guitar by Robin Sebastian
Rhythm Programmed by Sai Abhyankkar
Nadhaswaram by Parthiban
Acoustic Guitar : Sai Abhyankkar
DIY Duduk, Bawu by Ashish
Live Percussions by Yanka Rhythm Group
Mixed by Sai Abhyankkar at YOLO Records
Mastered by Rupendhar Venkatesh

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...