' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

யாழ் இந்துவின் இளசுகள்

 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி வழிகாட்டல் ஆலோசனை சேவைப்பிரிவின் இளசுகள் அணியின் பெருமையான படைப்புகள்

 

 

 this song got the national award for the best lyrics. 

camera- ushanth 

direction- anushanth 

cast- mayuran 

locations- ebiksan 

editing- NBS 

lyrics- matheesan 

singers- vishnukaran,jegani,kokulan 

poem- nishanthan 

voice- mayuresan 

music- matheesan 

advice- makilchikaran 

mastering and recording- sathiyan (sapthami studio) 

this song is one of the proud products of 

JAFFNA HINDU COLLEGE

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...