' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

ஏன் ஊடகம் பற்றிப் படிப்பது முக்கியம் ?

 

ஏன் ஊடகம் பற்றிப் படிப்பது முக்கியம் ?
 

ஊடகம் பற்றிய கல்வி ஒரு முக்கிய அம்சமாகும், ஏனெனில் இது சமகால மற்றும் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஊடகத்தைப் படிப்பது என்பது ஒரு உரையைத் தயாரிப்பதற்கான செயல்முறைகளை பகுப்பாய்வு செய்து புரிந்துகொள்வதாகும், இதில் பார்வையாளர்களை செய்தி எவ்வாறு அடைகிறது, பார்வையாளர்கள் உரைக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கின்றனர் என்பன உள் அடங்கலாகும். ஊடகங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒவ்வொரு நபரையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கின்றன. 
 
Cary Bazalgette (கரி பசல்கெட்) கூறுகிறார், “ஊடகங்கள் பற்றிய கல்வி உங்களுக்கு விஷயங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, எப்படி மக்கள் சரியாக அல்லது பிழையாக அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள் – மற்றும் நம் வாழ்வை நிர்வகிக்கும் கட்டுக்கதைகள் மற்றும் சித்தாந்தங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன மற்றும் நீடிக்கப்படுகின்றன என்பது பற்றி உங்களுக்குப் புரிதலை ஏற்படுத்தும்.”  ஊடகங்கள் பல்வேறு வழிகளில் உங்களில் தாக்கம் செலுத்துவதால் ஊடகம் பற்றிய கல்வி முக்கியமானது எடுத்துக்காட்டாக, ஊடகங்களின் தாக்கம் காரணமாக நீங்கள் சாதாரண பார்வையாளர்களாக மட்டும் நின்றுவிடாது Hypodermic Needle Theory (ஹைப்போடர்மிக் சிரிஞ்ச் கோட்பாடு) கூறுவது போல் ஊடகங்களுடன் அதிகப் படியாக தொடர்பு கொள்வதும் பின்னர் அவர்களே தயாரிப்பாளராகவும் மாறுகிறார்கள்.
ஊடகங்கள் படிப்பது முக்கியம், ஏனென்றால் எழுத்துக்கள், பார்வையாளர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களுக்கிடையேயான சிக்கலான தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் பார்வையாளர்கள் ஊடகங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டுவிடுவார்கள், எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சிறிய செய்தி. இந்தச் செய்தி தனிப்பட்ட கருத்து அல்லது செய்தி கட்டுரையின் உண்மையான கருத்து வெளிவராமல் திருத்துவது போன்ற பல்வேறு வழிகளில் இது சிதைக்கப்படலாம். பார்வையாளர்களை செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கும், வற்புறுத்துவதற்கும், அன்றாட வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களில் ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தலாம், இதனால்தான் ஊடகங்களை ஒட்டுமொத்தமாகப் படிப்பது முக்கியம்.
தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் பல்வகைப்படுத்தலில் இணையத்திற்கு பெரும் பங்கு உண்டு; இது வெறும் நூல்கள், பார்வையாளர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களின் எல்லைகளைத் தாண்டி, அதற்கு பதிலாக பயனருக்கு பல தகவல்களின் ஆதாரங்களை அணுகவும், ஒரு வலை செய்தி கட்டுரையில் கருத்து தெரிவிப்பது போன்ற நூல்களில் பங்கேற்கவும் அனுமதிக்கிறது. இப்போது ஊடகங்களால் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள செய்திகள் வெவ்வேறு நபர்களுக்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கலாம் மற்றும் பார்வையாளர்களின் விளக்கத்தை மாற்றும் வெவ்வேறு கோணங்களில் இருந்து பார்க்க முடியும், இருப்பினும், முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், பார்வையாளர்கள் அதிக தகவலறிந்தவர்களாகவும் அறிவார்ந்தவர்களாகவும் மாறிவிட்டனர். இதன் பொருள் அவர்கள் தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் மற்றும் இந்த விஷயத்தைப் பற்றி ஒரு சுயாதீனமான கருத்தைக் கொண்டிருக்கலாம், ஒருவிதத்தில் அவர்கள் ஆய்வாளர்களாவிட்டார்கள். எங்களை ஊடகங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதை விட நாம் பயன்படுத்தும் ஒன்றாக மாறிவிட்டது, இதனால் தான் ஊடகங்களைப் படிப்பது மிகவும் முக்கியமானது.
ஊடகங்கள் மூலம் சித்தரிக்கப்பட்ட உலகை பார்வையாளர்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு, எப்படி ஊடகங்கள் மக்களில் தாக்கம் செலுத்துகின்றது மற்றும் நாளாந்த வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்று நான் கருதுகிறேன், உதாரணமாக நீங்கள் படித்த அனைத்தையும் நம்ப வேண்டாம் என்று உண்மையான வாழ்க்கை உங்களுக்குக் காண்பிக்கும். ஒரு ஊடக உரையை ஆழ்ந்த மட்டத்தில் பகுப்பாய்வு செய்வது மற்றும் இங்கிலாந்து கலவரம் போன்ற வெகுஜனங்களை கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றாதது, அங்கு சில பகுதிகள் ஊடகங்களின் விகிதாச்சாரத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வீசப்பட்டன, ஊடகங்களைப் படிப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ‘கருவி’ இல்லாமல் நாம் எளிதாக இருக்க முடியும் வெகுஜனங்களைப் போன்ற மேலாதிக்க யோசனையை பாதித்து பின்பற்றவும். ஊடகம் பற்றிய கல்வி புரிதலுக்கு நெருக்கடியான சமூகம் மற்றும் உலகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பல்வேறு வழிகளில் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவுகின்றன.
 
ஆங்கில மூலப்பிரதிக்கு:
 
 Cary Bazalgette (கரி பசல்கெட்) பற்றி

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...