' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

இறைமகன்

 

கல்லினுள் தேரைக்கும் கருப்பை உயிருக்கும் உணவளிப்பவன் இறைவன்.
அதே கருணையும் இரக்கமும் கொண்ட இவன் இறைமகன்.

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...