' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

யுக்ரேனிய சிறுமியின் கண்ணீர் பாடல் - வைரலாகும் காணொளி

  


தனது பாடல் மூலம் போரை நிறுத்த விரும்பும் 9 வயது யுக்ரேனிய சிறுமி - இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ

 https://www.bbc.com/tamil/global-60801073

 


 ICH ZEICHNE MEIN LEBEN

Vers
Ich zeichne mein Leben, meine Geschichte
ein Tag, wenn klein und wehrlos
Mama und Papa haben mich hierher gebracht

Refrain
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Wenn die Welt gewalttätig ist, hat sie keine Zukunft
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Wenn der Schlaf nachlässt, wird dich die Angst ergreifen

Nervenzusammenbruch
Die Kinder spielten nicht
aber sie flohen mit ihren Müttern und Vätern
Bosheit

Vers
Die Sonne schien nie am Himmel
die Straßen waren schweigend leer
jede Stadt ... jeden Tag ja

Refrain
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Wenn die Welt gewalttätig ist, hat sie keine Zukunft

Aufschlüsselung ein
Es gab diejenigen, die für den Frieden beteten, aber dann
er weinte wie wir, er weinte wie wir
seine Heimat verlassen, sein Leben damals nicht
komm nicht mehr zurück

Vers
Es gibt keinen Frieden, keine Liebe
wenn aus einer Kanone geschossen wird
bricht die Stille, erschüttert die Nacht
und die Welt schließt ihre Augen

Alles Leben in einem Koffer
Geld in der Tasche, aber nicht voll
die Hoffnung blieb bei uns ... und so ...

Refrain
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Wenn die Welt gewalttätig ist, hat sie keine Zukunft
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Jeder Traum verblasst, die Angst wird dich holen

Vers
Ich zeichne mein Leben, meine Geschichte
und nach einer langen Reise in die Nacht
alles hat sich verändert… jetzt bin ich hier

ENDGÜLTIGE Aufschlüsselung
Die Kinder spielten nicht
aber sie flohen vor dem Krieg ... wer weiß
wenn es jemals endet?

Refrain
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Wenn die Welt gewalttätig ist, hat sie keine Zukunft
Ich zeichne mein Leben
Ich zeichne mein Leben
Jeder Traum verblasst, die Angst wird dich holen

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...