' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

ஆக்கையில் ஒளிந்திருக்கும் அதிசயம்

 என் இதயத்தைக் கவர்ந்த இதய மருத்துவர் வைத்தியகலாநிதி சாய் சதீஷ் ஆக்கையில் ஒளிந்திருக்கும் அதிசயம் பற்றி கூறுவதை கேளுங்கள்.

 


 

 


கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...