' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

Voltaire

ta.wikipedia

ich bin zwar nicht einverstanden mit dem was Sie sagen, aber ich werde bis zum äußersten kämpfen das Sie es sagen dürfen.

je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire.

"...நான் உடன்படாக் கருத்தெனினும் பிறர் உரைக்கின்ற உரிமையை என் உயிரீந்து நான் காப்பேன்..." 

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...